Katalog do wystawy Bogny Burskiej "Krew i cukier"

Publikacja towarzysząca wystawie Bogny Burskiej Krew i cukier, która była prezentowana w Trafostacji Sztuki w Szczecinie (2020) i Gdańskiej Galerii Miejskiej (2021). Kuratorem obu prezentacji był Stanisław Ruksza.

Wydawcy: Gdańska Galeria Miejska, Trafostacja Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Redakcja: Bogna Burska
Teksty: Joanna Krakowska, Wiktoria Kozioł, Paweł Mościcki, Anda Rottenberg, Stanisław Ruksza, Piotr Stasiowski
Fotografie: Jerzy Bartkowski, Paweł Eibel, Andrzej Golc, Bogna Kociumbas, Magda Mosiewicz, Agnieszka Piasecka, Anda Rottenberg, Magda Starowieyska, Bartek Stawiarski, Michał Szlaga, Weronika Wysocka, Marcin Wysocki, Rafał Żwirek
Projekt graficzny i skład: Marcel Kaczmarek, Maciej Bychowski
Nakład: 300 szt.

Gdańsk-Szczecin 2021

Cena: 70 zł