Katalog wystaw Dominiki Skutnik "Rzeźba Terenu / Sculpture of the Terrain"

Katalog wystaw Dominiki Skutnik "Rzeźba Terenu / Sculpture of the Terrain"

Pierwsza odsłona "Rzeźby terenu" miała miejsce w 2019 roku w Kulturcentrum Ronneby Konsthall w Szwecji i polegała na przywracaniu „zapożyczonych” kamieni ich pierwotnemu habitatowi. Druga odsłona odbyła się w Gdańskiej Galerii Miejskiej w 2020 roku i była działaniem miejscowym, mapującym zagadnienia stałości, historyczności, swojskości, regionalności.


Wydawca: Gdańska Galeria Miejska, Kulturcentrum Ronneby Konsthall
Redakcja: Ludmiła Kucharska
Produkcja: Maria Sasin
Teksty: Torun Ekstrand, Dominika Skutnik, Marta Wróblewska
Projekt graficzny: Ania Witkowska
Nakład: 200 egzemplarzy
Cena: 60 zł

Ronneby, Gdańsk 2020