KIJEWSKI / KOCUR

Kijewski/Kocur – katalog wystawy

Wydawca: Gdańska Galeria Miejska
Kurator: Andrzej Zagrobleny
Redakcja: Andrzej Zagrobleny
Teksty: Andrzej Zagrobelny, Piotr Policht, Piotr Rypson, Paweł Sosnowski
Redakcja językowa i korekta polska: Maksymilian Wroniszewski
Tłumaczenia: Łukasz Mojsak
Projekt graficzny, skład: Michał Pecko
Zdjęcia: Wojciech Szymański, Paulina Maga, Ada Zielińska, Mariusz Michalski, Barbara Wójcik, Grzegorz Radecki, Jan Gaworski, Grzegorz Pachla, Galeria Propaganda, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, CSW Zamek Ujazdowski
Język: polski, angielski
Nakład: 300

Cena
: 50 zł

Informacje o wystawie:
https://www.ggm.gda.pl/pl,0,0,1845,Kijewski_Kocur,0,0,index.php