„PRZYPOMINAM SOBIE...” GÜNTER GRASS O DANZIGU, GDAŃSKU I POLSCE

„PRZYPOMINAM SOBIE...” GÜNTER GRASS O DANZIGU, GDAŃSKU I POLSCE

Rozmowy, eseje i listy (1962-2006)
Seria Grass Plus B

Seria Grass Plus jest przedsięwzięciem wydawniczym mającym na celu dokumentowanie i upowszechnianie projektów związanych z dorobkiem Güntera Grassa. Seria A stanowi kompilację kuratorskich wystaw opartych na dialogu i wypływających z inspiracji pracami artystycznymi Noblisty, wchodzącymi w skład kolekcji znajdującej się w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa. Seria B jest zbiorem tłumaczeń fragmentów dorobku literackiego Grassa, dokonanych w drodze autorskiej selekcji zaproszonych do współpracy badaczy, ekspertów i artystów.

Wydawca: Gdańska Galeria Miejska
Wstęp i wybór tekstów: Dieter Stolz
Koncepcja: Marta Wróblewska
Tłumaczenie: Sława Lisiecka
Edycja tekstów: Ludmiła Kucharska, Manufaktura Pióra
Projekt graficzny, skład: Ania Witkowska
W tekście wykorzystano fotografie:
Piotra Połoczańskiego / photolife, dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
Marka Frankowskiego, Izabeli Rakowskiej, Stanisława Czarnogórskiego / PAP
ISBN 978-83-955951-0-3
Cena: 20 zł

Wydawnictwa Gdańskiej Galerii Miejskiej można zakupić osobiście w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa (4G) przy ul. Szerokiej 37 i w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 przy ul. Powroźniczej 13/15, lub zamówić mailowo pod adresem: sklep@ggm.gda.pl.
* W przypadku sprzedaży wysyłkowej do ceny kupowanych wydawnictw należy dodać koszt wysyłki.