4G

Wystawa Polish Soundscapes - Spotkanie

Miejsce: Gdańska Galeria Miejska Güntera Grassa, ul. Szeroka 37
Spotkanie: 16.09.2018, niedziela godz. 16.00
Uczestnicy: Małgorzata Żerwe, Filip Szałasek, Marcin Dymiter, Marcin Barski
Koordynacja:
Marta Wróblewska

Polish Soundscapes to nie tylko wystawa/prezentacja nagrań terenowych, ale i kolekcja dźwięków zarejestrowanych przez wiele osób, dla których proces nagrywania ma różne znaczenia i służy różnym celom. Ich motywacje mogą być artystyczne, naukowe, dokumentacyjne czy też całkowicie prywatne. Zestawienie ze sobą tak różnych strategii ujawnia ogromny potencjał narracyjny i komunikacyjny field recordingu - ale i samej subiektywnej czynności słuchania.

Podczas finisażu wystawy odbędzie się rozmowa, której uczestnikami będą Małgorzata Żerwe, Filip Szałasek oraz kuratorzy wystawy: Marcin Dymiter i Marcin Barski. W jej trakcie zderzą się dwie perspektywy: twórców, dla których dobór technologii, medium czy tematu ma decydujący wpływ na powstające nagranie - oraz słuchaczy/interpretatorów, dla których istniejące nagranie jest mniej lub bardziej czytelnym tekstem, zrozumiałym w oparciu o kulturowe konteksty i osobiste doświadczenia.